ตัวชี้วัดย่อย : ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ จุดตรวจวัด สถานีเกาะตะเภาน้อย จ.ภูเก็ต (SOE65)